PHP 8.0.0 Released!

posix_setrlimit

(PHP 7)

posix_setrlimitSet system resource limits

Descrierea

posix_setrlimit ( int $resource , int $softlimit , int $hardlimit ) : bool

posix_setrlimit() sets the soft and hard limits for a given system resource.

Fiecare resursă are asociată o limită soft și hard. Limita soft este valoarea pe care nucleul o impune pentru resursa corespunzătoare. Limita hard acționează ca un plafon pentru limita soft. Un proces neprivilegiat poate să-și stabilească limita soft la o valoarea între 0 și limita hard, sau poate să-și micșoreze ireversibil limita hard.

Parametri

resource

The resource limit constant corresponding to the limit that is being set.

softlimit

The soft limit, in whatever unit the resource limit requires, or POSIX_RLIMIT_INFINITY.

hardlimit

The hard limit, in whatever unit the resource limit requires, or POSIX_RLIMIT_INFINITY.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top