PHP 8.0.3 Released!

posix_setrlimit

(PHP 7)

posix_setrlimitSet system resource limits

Descrierea

posix_setrlimit ( int $resource , int $soft_limit , int $hard_limit ) : bool

posix_setrlimit() sets the soft and hard limits for a given system resource.

Fiecare resursă are asociată o limită soft și hard. Limita soft este valoarea pe care nucleul o impune pentru resursa corespunzătoare. Limita hard acționează ca un plafon pentru limita soft. Un proces neprivilegiat poate să-și stabilească limita soft la o valoarea între 0 și limita hard, sau poate să-și micșoreze ireversibil limita hard.

Parametri

resource

The resource limit constant corresponding to the limit that is being set.

soft_limit

The soft limit, in whatever unit the resource limit requires, or POSIX_RLIMIT_INFINITY.

hard_limit

The hard limit, in whatever unit the resource limit requires, or POSIX_RLIMIT_INFINITY.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top