prev

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

prevRewind the internal array pointer

Descrierea

prev ( array &$array ) : mixed

Rewind the internal array pointer.

prev() behaves just like next(), except it rewinds the internal array pointer one place instead of advancing it.

Parametri

array

The input array.

Valorile întoarse

Returns the array value in the previous place that's pointed to by the internal array pointer, or FALSE if there are no more elements.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 Example use of prev() and friends

<?php
$transport 
= array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode next($transport);    // $mode = 'car';
$mode prev($transport);    // $mode = 'bike';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
?>

Note

Notă: The beginning of an array is indistinguishable from a boolean FALSE element. To make the distinction, check that the key() of the prev() element is not NULL.

A se vedea și

  • current() - Return the current element in an array
  • end() - Set the internal pointer of an array to its last element
  • next() - Advance the internal pointer of an array
  • reset() - Set the internal pointer of an array to its first element
  • each() - Return the current key and value pair from an array and advance the array cursor

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top