PHP 7.4.12 Released!

pspell_config_dict_dir

(PHP 5, PHP 7)

pspell_config_dict_dirLocation of the main word list

Descrierea

pspell_config_dict_dir ( int $conf , string $directory ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top