readline_add_history

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

readline_add_historyAdds a line to the history

Descrierea

readline_add_history ( string $prompt ) : bool

This function adds a line to the command line history.

Parametri

prompt

The line to be added in the history.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-9
Anonymous
10 years ago
Note that readline_add_history() will add empty strings too.

<?php
$line
= readline(">>> ");
if (!empty(
$line)) {
 
readline_add_history($line);
}
?>
To Top