readline_on_new_line

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

readline_on_new_lineInform readline that the cursor has moved to a new line

Descrierea

readline_on_new_line ( void ) : void

Tells readline that the cursor has moved to a new line.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top