readline_redisplay

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

readline_redisplayRedraws the display

Descrierea

readline_redisplay ( ) : void

Redraws readline to redraw the display.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top