PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

restore_include_path

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

restore_include_pathRestores the value of the include_path configuration option

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.4.0. Utilizarea acestei funcții este foarte nerecomandată.

Descrierea

restore_include_path ( ) : void

Restores the include_path configuration option back to its original master value as set in php.ini

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 restore_include_path() example

<?php

echo get_include_path();  // .:/usr/local/lib/php

set_include_path('/inc');

echo 
get_include_path();  // /inc

restore_include_path();

// Or using ini_restore()
ini_restore('include_path');

echo 
get_include_path();  // .:/usr/local/lib/php

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top