PHP 7.3.32 Released!

sapi_windows_cp_set

(PHP 7 >= 7.1.0)

sapi_windows_cp_setSet process codepage

Descrierea

sapi_windows_cp_set ( int $cp ) : bool

Set the codepage of the current process.

Parametri

cp

A codepage identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top