Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

session_register_shutdown

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

session_register_shutdownSession shutdown function

Descrierea

session_register_shutdown ( ) : void

Registers session_write_close() as a shutdown function.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

Emits E_WARNING if registering the shutdown function fails.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top