set_socket_blocking

(PHP 4, PHP 5)

set_socket_blockingPseudonim pentru stream_set_blocking()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.3.0 și ELIMINAT începând cu PHP 7.0.0.

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: stream_set_blocking()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top