PHP 7.4.24 Released!

snmp2_set

(PHP >= 5.2.0)

snmp2_setSet the value of an SNMP object

Descrierea

snmp2_set ( string $hostname , string $community , array|string $object_id , array|string $type , array|string $value , int $timeout = -1 , int $retries = -1 ) : array|bool

snmp2_set() is used to set the value of an SNMP object specified by the object_id.

Parametri

hostname

The hostname of the SNMP agent (server).

community

The write community.

object_id

The SNMP object id.

type

Regulile MIB definesc tipul fiecărui identificator al obiectului. El trebuie specificat printr-un singur caracter din lista ce urmează.

types
=Tipul este extras din MIB
iINTEGER
uINTEGER
sSTRING
xHEX STRING
dDECIMAL STRING
nNULLOBJ
oOBJID
tTIMETICKS
aIPADDRESS
bBITS

Dacă a fost definit OPAQUE_SPECIAL_TYPES la compilarea bibliotecii SNMP, următoarele de asemenea sunt valide:

types
Uint64 fără semn
Iint64 cu semn
Ffloat
Ddouble

Majoritatea acestora vor utiliza tipul cel mai evident în corespondență cu ASN.1. 's', 'x', 'd' și 'b' sunt toate diferite modalități de a specifica o valoare OCTET STRING, iar tipul 'u' fără semn este utilizat și pentru a menține valori Gauge32.

Dacă fișierele MIB sunt încărcate în arborele MIB cu "snmp_read_mib" sau specificându-le în configurația libsnmp, '=' poate fi utilizat în calitate de parametru type pentru toate identificatoarele obiectelor, deoarece tipul poate fi apoi citit automat din MIB.

Atrageți atenția că există două modalități de a stabili o variabilă de tip BITS ca de exemplu "SYNTAX BITS {telnet(0), ftp(1), http(2), icmp(3), snmp(4), ssh(5), https(6)}":

  • Utilizând tipul "b" și o listă de numere-biți. Această metodă nu este recomandată deoarece o interpelare GET pentru același OID va întoarce de ex. 0xF8.
  • Utilizând tipul "x" și un număr hexadecimal, dar fără(!) prefixul obișnuit "0x".

Vedeți secțiunea cu exemple pentru mai multe detalii.

value

The new value.

timeout

The number of microseconds until the first timeout.

retries

The number of times to retry if timeouts occur.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

If the SNMP host rejects the data type, an E_WARNING message like "Warning: Error in packet. Reason: (badValue) The value given has the wrong type or length." is shown. If an unknown or invalid OID is specified the warning probably reads "Could not add variable".

Exemple

Example #1 Using snmp2_set()

<?php
  snmp2_set
("localhost""public""IF-MIB::ifAlias.3""s""foo");
?>

Example #2 Using snmp2_set() for setting BITS SNMP object id

<?php
  snmp2_set
("localhost""public"'FOO-MIB::bar.42''b''0 1 2 3 4');
// or
  
snmp2_set("localhost""public"'FOO-MIB::bar.42''x''F0');
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
jhuebel at gmail dot com
10 years ago
The "type" parameter must be one of the following, depending on the type of variable to set on the SNMP host:

i    INTEGER
u    unsigned INTEGER
t    TIMETICKS
a    IPADDRESS
o    OBJID
s    STRING
x    HEX STRING
d    DECIMAL STRING

If OPAQUE_SPECIAL_TYPES was defined while compiling the SNMP library, the following are also valid:

U    unsigned int64
I    signed int64
F    float
D    double
To Top