PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

socket_cmsg_space

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

socket_cmsg_spaceCalculate message buffer size

Descrierea

socket_cmsg_space ( int $level , int $type , int $n = 0 ) : int

Calculates the size of the buffer that should be allocated for receiving the ancillary data.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

level

type

Valorile întoarse

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top