PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

socket_export_stream

(PHP 7 >= 7.0.7)

socket_export_streamExport a socket extension resource into a stream that encapsulates a socket

Descrierea

socket_export_stream ( resource $socket ) : resource|false

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

socket

Valorile întoarse

Return resource sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top