PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

sqlite_column

SQLiteResult::column

SQLiteUnbuffered::column

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_column -- SQLiteResult::column -- SQLiteUnbuffered::columnFetches a column from the current row of a result set

Descrierea

sqlite_column ( resource $result , mixed $index_or_name [, bool $decode_binary = TRUE ] ) : mixed
SQLiteResult::column ( mixed $index_or_name [, bool $decode_binary = TRUE ] ) : mixed
SQLiteUnbuffered::column ( mixed $index_or_name [, bool $decode_binary = TRUE ] ) : mixed

Fetches the value of a column named index_or_name (if it is a string), or of the ordinal column numbered index_or_name (if it is an integer) from the current row of the query result handle result.

Parametri

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

index_or_name

The column index or name to fetch.

decode_binary

Când parametrul decode_binary este stabilit în TRUE (implicit), PHP va decodifica codificarea binară pe care a aplicat-o asupra datelor, dacă acestea au fost codificate cu sqlite_escape_string (). În mod normal ar trebui să lăsați valoarea implicită, dacă nu interoperați cu baze de date create de alte aplicații capabile să lucreze cu sqlite.

Valorile întoarse

Returns the column value.

Note

Notă:

Use this function when you are iterating a large result set with many columns, or with columns that contain large amounts of data.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top