PHP 7.4.9 Released!

sqlite_current

SQLiteResult::current

SQLiteUnbuffered::current

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_current -- SQLiteResult::current -- SQLiteUnbuffered::currentFetches the current row from a result set as an array

Descrierea

sqlite_current ( resource $result [, int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

Stil obiect-orientat (method):

SQLiteResult::current ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array
SQLiteUnbuffered::current ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

sqlite_current() is identical to sqlite_fetch_array() except that it does not advance to the next row prior to returning the data; it returns the data from the current position only.

Parametri

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Parametrul opțional result_type acceptă o constantă și determină cum tablouul întors va fi indexat. Utilizând SQLITE_ASSOC vor fi întorși numai indici asociativi (câmpuri denumite) în timp ce cu SQLITE_NUM vor fi întorși numai indici numerici (numerele de ordine ale câmpurilor). Cu SQLITE_BOTH vor fi întorși atât indici associativi, cât și numerici. SQLITE_BOTH este valoarea implicită pentru această funcție.

decode_binary

Când parametrul decode_binary este stabilit în TRUE (implicit), PHP va decodifica codificarea binară pe care a aplicat-o asupra datelor, dacă acestea au fost codificate cu sqlite_escape_string (). În mod normal ar trebui să lăsați valoarea implicită, dacă nu interoperați cu baze de date create de alte aplicații capabile să lucreze cu sqlite.

Valorile întoarse

Returns an array of the current row from a result set; FALSE if the current position is beyond the final row.

În denumirile coloanelor întoarse de SQLITE_ASSOC și SQLITE_BOTH vor fi utilizate litere majuscule/minuscule în corespundere cu valoarea opțiunii de configurare sqlite.assoc_case.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top