PHP 7.4.9 Released!

sqlite_fetch_all

SQLiteResult::fetchAll

SQLiteUnbuffered::fetchAll

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_fetch_all -- SQLiteResult::fetchAll -- SQLiteUnbuffered::fetchAllFetches all rows from a result set as an array of arrays

Descrierea

sqlite_fetch_all ( resource $result [, int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

Stil obiect-orientat (method):

SQLiteResult::fetchAll ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array
SQLiteUnbuffered::fetchAll ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

sqlite_fetch_all() returns an array of the entire result set from the result resource. It is similar to calling sqlite_query() (or sqlite_unbuffered_query()) and then sqlite_fetch_array() for each row in the result set.

Parametri

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Parametrul opțional result_type acceptă o constantă și determină cum tablouul întors va fi indexat. Utilizând SQLITE_ASSOC vor fi întorși numai indici asociativi (câmpuri denumite) în timp ce cu SQLITE_NUM vor fi întorși numai indici numerici (numerele de ordine ale câmpurilor). Cu SQLITE_BOTH vor fi întorși atât indici associativi, cât și numerici. SQLITE_BOTH este valoarea implicită pentru această funcție.

decode_binary

Când parametrul decode_binary este stabilit în TRUE (implicit), PHP va decodifica codificarea binară pe care a aplicat-o asupra datelor, dacă acestea au fost codificate cu sqlite_escape_string (). În mod normal ar trebui să lăsați valoarea implicită, dacă nu interoperați cu baze de date create de alte aplicații capabile să lucreze cu sqlite.

Valorile întoarse

Returns an array of the remaining rows in a result set. If called right after sqlite_query(), it returns all rows. If called after sqlite_fetch_array(), it returns the rest. If there are no rows in a result set, it returns an empty array.

În denumirile coloanelor întoarse de SQLITE_ASSOC și SQLITE_BOTH vor fi utilizate litere majuscule/minuscule în corespundere cu valoarea opțiunii de configurare sqlite.assoc_case.

Exemple

Example #1 Procedural example

<?php
$dbhandle 
sqlite_open('sqlitedb');
$query sqlite_query($dbhandle'SELECT name, email FROM users LIMIT 25');
$result sqlite_fetch_all($querySQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo 
'Name: ' $entry['name'] . '  E-mail: ' $entry['email'];
}
?>

Example #2 Object-oriented example

<?php
$dbhandle 
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');

$query $dbhandle->query('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // buffered result set
$query $dbhandle->unbufferedQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // unbuffered result set

$result $query->fetchAll(SQLITE_ASSOC);
foreach (
$result as $entry) {
    echo 
'Name: ' $entry['name'] . '  E-mail: ' $entry['email'];
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
15 years ago
The usage of sqlite_fetch_all should be your choise
(instead the well known practice of "while()" loop)
when unmodified tabledata is prefered.

Example code for a better illustration:
<?php
if ($dbhandle = sqlite_open('mysqlitedb', 0666, $sqliteerror)):
  
$query  = "SELECT x, y FROM sometable LIMIT 3;";
  
$result = sqlite_query($dbhandle, $query);

  
// usage with sqlite_fetch_all
  
$array1 = sqlite_fetch_all($result, SQLITE_ASSOC);

  
// the "well known practice"
  
$i = '0';
   while (
$row = sqlite_fetch_array($result, SQLITE_ASSOC)):
      
$array2["$i"] = $row;
      
$i++;
   endwhile;

  
sqlite_close($dbhandle);
endif;
?>

There are no differents within the values of array1 and array2.
Both arrays will be something like:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [x] => 22004
            [y] => example_data1
        )

    [1] => Array
        (
            [x] => 92044
            [y] => example_data2
        )

    [2] => Array
        (
            [x] => 143060
            [y] => example_data3
        )
)

If you want to let me know about your comments, feel
free to send me a note via feedback-formular at:
http://www.d0x.de/pages/kontakt.php
To Top