PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

stream_context_set_params

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_context_set_paramsSet parameters for a stream/wrapper/context

Descrierea

stream_context_set_params ( resource $context , array $params ) : bool

Sets parameters on the specified context.

Parametri

context

The stream or context to apply the parameters too.

params

An array of parameters to set.

Notă:

params should be an associative array of the structure: $params['paramname'] = "paramvalue";.

Supported parameters

Parameters Purpose
notification Name of user-defined callback function to be called whenever a stream triggers a notification. Only supported for http:// and ftp:// stream wrappers.
options Array of options as in context options and parameters.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top