PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

stream_wrapper_restore

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

stream_wrapper_restoreRestores a previously unregistered built-in wrapper

Descrierea

stream_wrapper_restore ( string $protocol ) : bool

Restores a built-in wrapper previously unregistered with stream_wrapper_unregister().

Parametri

protocol

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top