stripos

(PHP 5, PHP 7)

striposFind the position of the first occurrence of a case-insensitive substring in a string

Descrierea

stripos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) : int

Find the numeric position of the first occurrence of needle in the haystack string.

Unlike the strpos(), stripos() is case-insensitive.

Parametri

haystack

The string to search in.

needle

Note that the needle may be a string of one or more characters.

Dacă needle nu este un șir de caractere, el este transformat în întreg și aplicat ca valoarea ordinală a caracterului. Acest comportament este învechit începând cu PHP 7.3.0 și utilizarea lui este foarte nerecomandată. În dependență de comportamentul dorit needle trebuie transformat în mod explicit în șir de caractere, sau trebuie efectuat un apel explicit către chr().

offset

If specified, search will start this number of characters counted from the beginning of the string. If the offset is negative, the search will start this number of characters counted from the end of the string.

Valorile întoarse

Returns the position of where the needle exists relative to the beginnning of the haystack string (independent of offset). Also note that string positions start at 0, and not 1.

Returns FALSE if the needle was not found.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.1.0 Support for negative offsets has been added.

Exemple

Example #1 stripos() examples

<?php
$findme    
'a';
$mystring1 'xyz';
$mystring2 'ABC';

$pos1 stripos($mystring1$findme);
$pos2 stripos($mystring2$findme);

// Nope, 'a' is certainly not in 'xyz'
if ($pos1 === false) {
    echo 
"The string '$findme' was not found in the string '$mystring1'";
}

// Note our use of ===.  Simply == would not work as expected
// because the position of 'a' is the 0th (first) character.
if ($pos2 !== false) {
    echo 
"We found '$findme' in '$mystring2' at position $pos2";
}
?>

Note

Notă: Această funcție acceptă și date binare.

A se vedea și

  • mb_stripos() - Finds position of first occurrence of a string within another, case insensitive
  • strpos() - Find the position of the first occurrence of a substring in a string
  • strrpos() - Find the position of the last occurrence of a substring in a string
  • strripos() - Find the position of the last occurrence of a case-insensitive substring in a string
  • stristr() - Case-insensitive strstr
  • substr() - Return part of a string
  • str_ireplace() - Case-insensitive version of str_replace

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top