swoole_async_dns_lookup

(PECL swoole >= 1.9.0)

swoole_async_dns_lookupAsync and non-blocking hostname to IP lookup

Descrierea

swoole_async_dns_lookup ( string $hostname , callable $callback ) : bool

Parametri

hostname

The host name.

callback
callback ( string $hostname , string $ip ) : mixed
hostname

The host name.

IP

The IP address.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top