SunshinePHP 2020 CFP Started

sybase_close

(PHP 4, PHP 5)

sybase_closeCloses a Sybase connection

Avertizare

Această funcție a fost ELIMINATĂ în PHP 7.0.0.

Descrierea

sybase_close ([ resource $link_identifier ] ) : bool

sybase_close() closes the link to a Sybase database that's associated with the specified link link_identifier.

Note that this isn't usually necessary, as non-persistent open links are automatically closed at the end of the script's execution.

sybase_close() will not close persistent links generated by sybase_pconnect().

Parametri

link_identifier

If the link identifier isn't specified, the last opened link is assumed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top