SunshinePHP 2020 CFP Started

sybase_data_seek

(PHP 4, PHP 5)

sybase_data_seekMoves internal row pointer

Avertizare

Această funcție a fost ELIMINATĂ în PHP 7.0.0.

Descrierea

sybase_data_seek ( resource $result_identifier , int $row_number ) : bool

sybase_data_seek() moves the internal row pointer of the Sybase result associated with the specified result identifier to pointer to the specified row number. The next call to sybase_fetch_row() would return that row.

Parametri

result_identifier

row_number

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top