PHP 7.4.12 Released!

timezone_open

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

timezone_openPseudonim pentru DateTimeZone::__construct()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: DateTimeZone::__construct()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top