PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

vsprintf

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

vsprintfReturn a formatted string

Descrierea

vsprintf ( string $format , array $values ) : string

Operates as sprintf() but accepts an array of arguments, rather than a variable number of arguments.

Parametri

format

Șirul de formatare este compus din zero sau mai multe directive: caractere obișnuite (în afară de %), care sunt copiate direct în rezultat și specificatori de conversie, fiecare având parametrul său.

Un specificator de conversie e compus după următorul prototip: %[argnum$][flags][width][.precision]specifier.

Argnum

Un întreg urmat de senmul dolar $, pentru a specifica ce argument de număr trebuie tratat în conversie.

Flags
Flag Descriere
- Alinierea spre stânga în limitele lungimii câmpului; Implicit se efectuează alinierea spre dreapta
+ Prefixează numerele pozitive cu semnul plus +; implicit doar numerele negative sunt prefixate cu semnul minus.
(spațiu) Completează rezultatul cu spații. Acesta este comportamentul implicit.
0 Completează numerele cu zerouri în stânga. Cu specificatorii s se poate de completat cu zerouri și în dreapta.
'(char) Completează rezultatul cu caracterul (char).

Width

Un număr întreg ce indică câte caractere (minimum) trebuie să aibă rezultatul conversiei.

Precision

Un punct ., urmat de un număr întreg, însemnătatea căruia depinde de specificator:

 • Pentru specificatorii e, E, f și F: acesta este numărul de cifre ce vor fi tipărite după punctul zecimal (implicit acesta este 6).
 • Pentru specificatorii g și G: acesta este numărul maxim de cifre semnificative ce va fi tipărit.
 • Pentru specificatorul s: acesta funcționează ca punct de oprire, stabilind limita maximă a numărului de caractere din șir.

Notă: Dacă punctul este specificat fără o valoare explicită pentru precizie, se presupune că aceasta este 0.

Notă: Încercarea de a folosi un specificator de poziție mai mare decât PHP_INT_MAX va genera avertizări.

Specifiers
Specifier Descriere
% Specifică caracterul procent. Nu este necesar vre-un argument.
b Argumentul este tratat ca un întreg și prezentat ca număr binar.
c Argumentul este tratat ca un întreg și prezentat ca caracter cu acest cod ASCII.
d Argumentul este tratat ca un întreg și prezentat ca număr zecimal (cu semn).
e Argumentul este tratat ca număr în notație exponențială (de ex. 1.2e+2). Specificatorul de precizie semnifică numărul de cifre după virgulă începând cu PHP 5.2.1. În versiuni anterioare el specifica numărul de cifre semnificative (cu una mai puțin).
E La fel ca și specificatorul e, dar folosește caracterul majuscul (de ex. 1.2E+2).
f Argumentul este tratat ca număr cu virgulă și prezentat ca atare (în dependență de setările de localizare).
F Argumentul este tratat ca număr cu virgulă și prezentat ca atare (fără a se ține cont de setările de localizare). Disponibil începând cu PHP 5.0.3.
g

Format general.

Fie că P este egal cu precizia, dacă nu este zero, 6 dacă precizia este omisă, sau 1 dacă precizia este zero. Atunci dacă o conversie cu stilul E ar avea un exponent X:

Dacă P > X ≥ −4, atunci conversia este de stilul f și precizia P − (X + 1). În caz contrar, conversia este de stilul e și precizia P − 1.

G La fel ca și specificatorul g, dar utilizează E și f.
o Argumentul este tratat ca întreg și prezentat ca număr octal.
s Argumentul este tratat și prezentat ca șir de caractere.
u Argumentul este tratat ca întreg și prezentat ca număr zecimal fără semn.
x Argumentul este tratat ca întreg și prezentat ca număr hexazecimal (cu caractere minuscule).
X Argumentul este tratat ca întreg și prezentat ca număr hexazecimal (cu caractere majuscule).

Avertizare

Specificatorul de tip c ignoră completarea cu spații și lungimea

Avertizare

Încercarea de a folosi o combinație din specificatori de șiruri de caractere și lungime cu seturi de caractere ce necesită mai mult de un octet per caracter poate da rezultate imprevizibile

Variabilele vor fi aduse la un tip potrivit pentru specificatorul:

Manipularea tipurilor
Tipul Specificatorii
string s
integer d, u, c, o, x, X, b
double g, G, e, E, f, F

values

Valorile întoarse

Return array values as a formatted string according to format.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0 This function no longer returns false on failure.

Exemple

Example #1 vsprintf(): zero-padded integers

<?php
print vsprintf("%04d-%02d-%02d"explode('-''1988-8-1'));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

1988-08-01

A se vedea și

 • printf() - Output a formatted string
 • sprintf() - Return a formatted string
 • fprintf() - Write a formatted string to a stream
 • vprintf() - Output a formatted string
 • vfprintf() - Write a formatted string to a stream
 • sscanf() - Parses input from a string according to a format
 • fscanf() - Parses input from a file according to a format
 • number_format() - Format a number with grouped thousands
 • date() - Formatează o oră/dată

add a note add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
35
spectrumcat
5 years ago
Instead of inventing own functions in case you'd like to use array keys as placeholder names and replace corresponding array values in a string, just use the str_replace:

$string = 'Hello %name!';
$data = array(
  '%name' => 'John'
);

$greeting = str_replace(array_keys($data), array_values($data), $string);
up
14
Josef Kufner
8 years ago
<?php
/**
* Like vsprintf, but accepts $args keys instead of order index.
* Both numeric and strings matching /[a-zA-Z0-9_-]+/ are allowed.
*
* Example: vskprintf('y = %y$d, x = %x$1.1f', array('x' => 1, 'y' => 2))
* Result:  'y = 2, x = 1.0'
*
* $args also can be object, then it's properties are retrieved
* using get_object_vars().
*
* '%s' without argument name works fine too. Everything vsprintf() can do
* is supported.
*
* @author Josef Kufner <jkufner(at)gmail.com>
*/
function vksprintf($str, $args)
{
    if (
is_object($args)) {
       
$args = get_object_vars($args);
    }
   
$map = array_flip(array_keys($args));
   
$new_str = preg_replace_callback('/(^|[^%])%([a-zA-Z0-9_-]+)\$/',
            function(
$m) use ($map) { return $m[1].'%'.($map[$m[2]] + 1).'$'; },
           
$str);
    return
vsprintf($new_str, $args);
}
?>
up
4
Roadster
15 years ago
Please note: The same functionality (sortof) can be attained between version 4.0.4 and 4.1.0 using call_user_func_array.

Example:

call_user_func_array("sprintf", $arg)

First element of $arg is the format. This rescued me in a situation where version 4.1.0 wasn't available.
up
3
jon at ardentcreative dot co dot uk
15 years ago
This can be used for quick and dirty internationalization:

<?php
$GLOBALS
['strings']['example'] = "There are %d people.";

// Loads a phrase from the translations list in lang/$lang/phrases.php
function t() {
   
$args = func_get_args();
   
$nArgs = func_num_args();
   
   
$phrase = array_shift($args);
   
$nArgs--;
   
    include_once(
"../lang/" . lang() . "/phrases.php");
    if (isset(
$GLOBALS['strings'][$phrase])) {
        return
vsprintf($GLOBALS['strings'][$phrase], $args);
    } else {
        return
'<span style="color: #ff0000">Untranslated string: ' . $phrase . '</span>';
    }
}
?>
up
2
jed at NOSPAM dot jed dot bz
17 years ago
vsprintf() accepts arrays with any keys, so the array_shift() technique is unnecessary when writing a printf-type function. Any parameters you require are easily unset from the array you retrieve with func_get_args():

<?php

function mysprintf($format) {
   
$args = func_get_args();
    unset(
$args[0]); /* get rid of "$format" */
   
return vsprintf($format, $args);
}

/* I use this technique in production code as follows: */
function logf($target, $string) {
   
$args = func_get_args();
    unset(
$args[0], $args[1]);
   
fprintf($GLOBALS['config']['logtargets'][$target],
       
"[%s] %s\n", date('H:i'), wordwrap(vsprintf($string, $args), 75, '\n\r '));
}

/* e.g.:
    logf(DEBUG, "Oops! %s", mysql_error());
*/

?>

array_shift() and other costly array operations aren't required, as far as I know. I could be wrong.
up
3
www dot wesley at gmail dot com
13 years ago
vnsprintf is equal to vsprintf except for associative, signed or floating keys.

vnsprintf supports for example "%assocKey$05d", "%-2$'+10s" and "%3.2$05u", vsprintf doesn't

vnsprintf( '%2$d', $array) [2nd value] is equal to vsprintf( '%2$d', $array) [2nd value]
vnsprintf( '%+2$d', $array) [key = 2] is equal to vnsprintf( '%2.0$d', $array) [key = 2]
vnsprintf( '%+2$d', $array) [key = 2] is different of vsprintf( '%+2$d', $array) [unsupported]

When you use signed or floating keys, vnsprintf searchs for the signed truncated key of the original array

Note¹: vnsprintf does not support for example "%someKeyf" (floating number, key = someKey) or "%+03d" (signed decimal number, key = 3), you should use "%someKey$f" or "%+03$d" respectively.
Note²: "%+03d" (or "%1$+03d") will be interpreted as signed zero-padded decimal number

<?php
function vnsprintf( $format, array $data)
{
   
preg_match_all( '/ (?<!%) % ( (?: [[:alpha:]_-][[:alnum:]_-]* | ([-+])? [0-9]+ (?(2) (?:\.[0-9]+)? | \.[0-9]+ ) ) ) \$ [-+]? \'? .? -? [0-9]* (\.[0-9]+)? \w/x', $format, $match, PREG_SET_ORDER | PREG_OFFSET_CAPTURE);
   
$offset = 0;
   
$keys = array_keys($data);
    foreach (
$match as &$value )
    {
        if ( (
$key = array_search( $value[1][0], $keys) ) !== FALSE || ( is_numeric( $value[1][0]) && ( $key = array_search( (int)$value[1][0], $keys) ) !== FALSE ) ) {
           
$len = strlen( $value[1][0]);
           
$format = substr_replace( $format, 1 + $key, $offset + $value[1][1], $len);
           
$offset -= $len - strlen( $key);
        }
    }
    return
vsprintf( $format, $data);
}

$examples = array(
   
2.8=>'positiveFloat',    // key = 2 , 1st value
   
-3=>'negativeInteger',    // key = -3 , 2nd value
   
'my_name'=>'someString'    // key = my_name , 3rd value
);

echo
vsprintf( "%%my_name\$s = '%my_name\$s'\n", $examples);    // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%my_name\$s = '%my_name\$s'\n", $examples);    // output : "someString"

echo vsprintf( "%%2.5\$s = '%2.5\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%2.5\$s = '%2.5\$s'\n", $examples);        // output : "positiveFloat"

echo vsprintf( "%%+2.5\$s = '%+2.5\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%+2.5\$s = '%+2.5\$s'\n", $examples);        // output : "positiveFloat"

echo vsprintf( "%%-3.2\$s = '%-3.2\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%-3.2\$s = '%-3.2\$s'\n", $examples);        // output : "negativeInteger"

echo vsprintf( "%%2\$s = '%2\$s'\n", $examples);            // output : "negativeInteger"
echo vnsprintf( "%%2\$s = '%2\$s'\n", $examples);            // output : [= vsprintf]

echo vsprintf( "%%+2\$s = '%+2\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%+2\$s = '%+2\$s'\n", $examples);        // output : "positiveFloat"

echo vsprintf( "%%-3\$s = '%-3\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%-3\$s = '%-3\$s'\n", $examples);        // output : "negativeInteger"
?>
up
2
dee jay simple zero07 at geemail dawt co
8 years ago
Using a heredoc with vprintf:

<?php
$string
= <<<THESTRING
I like the state of %1\$s <br />
I picked: %2\$d as a number, <br />
I also picked %2\$d as a number again <br />
%3\$s<br />
THESTRING;

$returnText = vprintf$string, array('Oregon','7','I Love Oregon')  );

echo
$returnText;
?>
up
2
steven at nevvix dot com
3 years ago
<?php
/**
* Return a formatted string like vsprintf() with named placeholders.
*
* When a placeholder doesn't have a matching key in `$args`,
*   the placeholder is returned as is to see missing args.
* @param string $format
* @param array $args
* @param string $pattern
* @return string
*/
function p($format, array $args, $pattern="/\{(\w+)\}/") {
    return
preg_replace_callback($pattern, function ($matches) use ($args) {
        return @
$args[$matches[1]] ?: $matches[0];
    },
$format);
}

$args = ["database"=>"people", "user"=>"staff", "pass"=>"pass123", "host"=>"localhost"];

// With PHP-like placeholders: the variable is embedded in a string "{$database}" but without the dollar sign
$format = <<<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS {database};
GRANT ALL PRIVILEGES ON {database_name}.* TO '{user}'@'{host}';
SET PASSWORD = PASSWORD('{pass}');
SQL;
echo
p($format, $args);
/*
Result:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS people;
GRANT ALL PRIVILEGES ON {database_name}.* TO 'staff'@'localhost';
SET PASSWORD = PASSWORD('pass123');

The `{database_name}` placeholder doesn't exist as a matching key in `$args` so it's returned as is.
*/

// With Ruby-like placeholders
$format = <<<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS :database;
GRANT ALL PRIVILEGES ON :database_name.* TO ':user'@':host';
SET PASSWORD = PASSWORD(':pass');
SQL;
echo
p($format, $args, "/:(\w+)/");
/*
Result:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS people;
GRANT ALL PRIVILEGES ON :database_name.* TO 'staff'@'localhost';
SET PASSWORD = PASSWORD('pass123');

The `:database_name` placeholder doesn't exist as a matching key in `$args` so it's returned as is.
*/
up
1
ASchmidt at Anamera dot net
3 years ago
It's necessary to clearly how to apply argument swapping when using an array of arguments. One might be tempted to use %0$ to reference $args[0].

In reality, the position specifier is always the array index+1:

$args[0]  is referenced by %1$...
$args[1]  is referenced by %2$...
etc.

Similarly, the first subpattern of a RegEx match would be found in $matches[1], the second in $match[2], etc. However if the $matches array is used as arguments to vsprint(), then the position specifier is subpattern+1:

preg_match( $pattern, $subject, $matches );
vsprintf( 'Full Match = %1$s, first Subpattern = %2$s, second Subpattern = %3$s', $matches );
up
0
crash
3 months ago
Note that this function now throws an ValueError* as of PHP 8.0 if there is an error:

$ php -r 'var_dump(vsprintf("%d", []));'
> Fatal error: Uncaught ValueError: The arguments array must contain 1 items, 0 given in Command line code:1

*ValueError is new in PHP 8.0, so if you want to make your code compatible to PHP 7.x you should test that the arguments array has the correct length.
up
0
samviseNOSPAM at hobbitonNOSPAM dot it
19 years ago
i wrote a short function that make use of vsprintf. It is useful in first coding/debugging of php scripts, because it is called like a simple printf and it display in italic (you can change it of course ;-) ) every debug messages, making it easy to remove them when your code is ready.

here goes :

<?php
function printd() {
       
$debug_array=func_get_args();
       
$debug_numargs=func_num_args();
       
$debug_fmt=$debug_array[0];
        for (
$i = 0 ; $i < $debug_numargs ; $i++ )
               
$debug_array[$i] = $debug_array[$i+1];
       
$debug_text=vsprintf($debug_fmt, $debug_array);
       
printf("--> debug <i>%s</i>\n",
               
$debug_text);
}
?>
up
-1
strata_ranger at hotmail dot com
11 years ago
Here's a simple variation on vsprintf() suitable for use with database queries where the results were retrieved as an associative array keyed by column names.

<?php

function dbsprintf($format, $fields, $row)
// $format - sprintf() compatible format string
// $row - Array containing key/value pairs of data
// $fields - Array containing key names (from $row) that are to be used as arguments
{
 
// Loop through $fields and insert the corresponding values from $row
 
foreach($fields as &$value)
  {
   
$value = $row[$value];
  } unset(
$value);
 
 
// Format the string and return
 
return vsprintf($format, $fields);
}

// Some data
$row = Array('id' => '12', 'name' => 'World');

// Outputs "Hello World!"
echo dbsprintf('Hello, %s!', Array('name'), $row);
// Outputs "Hello 12!"
echo dbsprintf('Hello, %s!', Array('id'), $row);

?>
up
-2
tbS dot P dot A dot M at S dot U dot K dot Staylorbarstow dot com
16 years ago
Simple but useful routine:

<?php
function vsprintf_iter($fmt,$data) {
    if (!
is_array($data)) return false;
   
$ret = '';
    foreach (
$data as $d) {
       
$ret .= vsprintf($fmt,$d);
    }
    return
$ret;
}
?>
up
-2
jeppe dot dyrby at gmail dot com
12 years ago
Heres a new version of the vnsprintf function, i call it dsprintf, but that should matter.

<?php
function dsprintf() {
 
$data = func_get_args(); // get all the arguments
 
$string = array_shift($data); // the string is the first one
 
if (is_array(func_get_arg(1))) { // if the second one is an array, use that
   
$data = func_get_arg(1);
  }
 
$used_keys = array();
 
// get the matches, and feed them to our function
 
$string = preg_replace('/\%\((.*?)\)(.)/e',
   
'dsprintfMatch(\'$1\',\'$2\',\$data,$used_keys)',$string);
 
$data = array_diff_key($data,$used_keys); // diff the data with the used_keys
 
return vsprintf($string,$data); // yeah!
}

function
dsprintfMatch($m1,$m2,&$data,&$used_keys) {
  if (isset(
$data[$m1])) { // if the key is there
   
$str = $data[$m1];
   
$used_keys[$m1] = $m1; // dont unset it, it can be used multiple times
   
return sprintf("%".$m2,$str); // sprintf the string, so %s, or %d works like it should
 
} else {
    return
"%".$m2; // else, return a regular %s, or %d or whatever is used
 
}
}
$str = "Hello, %(place)s, how is it hanning at %(place)s? %s works just as well";
$find = array(
 
'place' => 'world',
 
'sprintf',
 
'not used'
);
echo
dsprintf($str, $find);
// 'Hello, world, how is it hanning at world? sprintf works just as well'
?>
up
-4
toneee at g mail dot com
15 years ago
I found this function to be useful for formatting sql queries.

I do something like this:

function sql_build($template, $params = array()) {
  global $sql_templates;
  if (isset($sql_templates[$template])) {
    $sql = vsprintf($sql_templates[$template], $params);
    return $sql;
  }
  return false;
}

// Fetch list of contacts, for a given section id
$sql_templates['contacts_by_section'] = <<<ENDSQL
select
  id,
  name,
  email, 
  address,
  photo_id
from
  contacts
where
  section_id = %d
ENDSQL;

You also give yourself an added layer of security on the sql due to the sprintf formatting. For example, using %d will not allow any sql injection for that parameter.
up
-6
thomas att familie dash flori dot de
8 years ago
Here is my example for named placeholders. It uses python like named placeholders except that it only allows /[a-z][a-zA-Z0-9_]/ for names.

<?php

/**
* Returns a formatted string. Accepts named arguments.
* @param string $format
* @param array $args
* @return string
**/
function vsprintfn($format, $args) {
   
// search format patterns
   
preg_match_all('/((?:^|[^%])(?:%%)*)%(\([a-z][a-zA-Z0-9_]*\))?((\+|-)?(0| |\'.)?-?[0-9\.]*[bcdeEufFgGosxX])/', $format, $matches);
   
// determine the order of the arguments
   
$j = 0;
   
$order = array();
    foreach (
$matches[0] as $i => $match) {
        if (
$matches[2][$i] == '') {
           
$key = $j++;
        } else {
           
$key = substr($matches[2][$i],1,-1);
        }
       
$order[] = $key;
    }
   
// prepare the data array for vsprintf in the given order
   
$data = array();
    foreach (
$order as $key) {
        if (isset(
$args[$key])) {
           
$data[] = $args[$key];
        }
    }
   
// replace named format patterns with default format patterns
   
$format = preg_replace('/((?:^|[^%])(?:%%)*)%(\([a-z][a-zA-Z0-9_]*\))((\+|-)?(0| |\'.)?-?[0-9\.]*[bcdeEufFgGosxX])/', '$1%$3', $format);
   
// return formatted string
   
return vsprintf($format, $data);
}

$exampleData = array(0=>2.2314123123,'test'=>2.1234883);
echo
vsprintfn('%%2.5f = %2.5f', $exampleData) . "\n";
echo
vsprintfn('%%(test)09.5f = %(test)\'%9.5f', $exampleData) . "\n";

?>
To Top