PHP 7.4.25 Released!

wddx_add_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_add_varsAdaugă variable la un pachet WDDX cu un ID specificat

Avertizare

Această funcție a fost ELIMINATĂ în PHP 7.4.0.

Descrierea

wddx_add_vars ( resource $packet_id , mixed $var_name , mixed $... = ? ) : bool

Serializează variabilele transmise și adaugă rezultatul la pachetul dat.

Parametri

Această funcție preia un număr variabil de parametri.

packet_id

Un pachet WDDX, întors de wddx_packet_start().

var_name

Poate fi sau un string cu denumirea variabilei, sau un array conținând string-uri cu denumirile variabilelor, sau un alt array, etc.

...

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
maciek at webenlinea dot com
17 years ago
Here is a simple way of serializing dynamic values from an array:

<?PHP
//a unix timestamp
$date    = "1094095513";

//some data to be included
$books   = array('programming'   => array('php','perl','java'),
               
'markup'        => array('UML','XML','HTML')
                );

//stick data to an array to iterate over
$data_to_serialize = array($date,$books);

//create the packet
$packet = wddx_packet_start("SOME DATA ARRAY");

//loop through the data
foreach($data_to_serialize as $key => $data)
{
 
//create a var whith the name of the content of $key
 
$$key = $data;
 
wddx_add_vars($packet,$key);
}

echo
wddx_packet_end($packet);

?>

Have fun !
To Top