PHP 7.4.24 Released!

win32_stop_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_stop_serviceStops a service

Descrierea

win32_stop_service ( string $servicename , string $machine = ? ) : void

Stops a named service. Requires administrative privileges or an account with appropriate rights set in the service's ACL.

Parametri

servicename

The short name of the service.

machine

Optional machine name. If omitted, the local machine is used.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Prior to version 1.0.0, Întoarce WIN32_NO_ERROR în caz de succes, false în caz că este vre-o problemă cu parametrii, sau un Cod de Eroare Win32 în caz de eșec.

Erori/Excepții

A ValueError is thrown if the value of servicename parameter is empty.

A Win32ServiceException is thrown on error.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL win32service 1.0.0 Throws a ValueError on invalid data in parameters, previously false was returned.
PECL win32service 1.0.0 Throws a Win32ServiceException on error, previously a Win32 Error Code was returned.
PECL win32service 1.0.0 The return type is now void, previously it was mixed.
PECL win32service 0.3.0 This function does not longer require an administrator account if ACL is set for another account.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top