The PHP Online Conference 2021

XMLWriter::endAttribute

xmlwriter_end_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::endAttribute -- xmlwriter_end_attributeEnd attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::endAttribute ( void ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_end_attribute ( resource $xmlwriter ) : bool

Ends the current attribute.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top