XMLWriter::endDtdEntity

xmlwriter_end_dtd_entity

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::endDtdEntity -- xmlwriter_end_dtd_entityEnd current DTD Entity

Descrierea

Stil obiect-orientat

public XMLWriter::endDtdEntity ( ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_end_dtd_entity ( XMLWriter $writer ) : bool

Ends the current DTD entity.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0 writer expects an XMLWriter instance now; previously, a resource was expected.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top