XMLWriter::endElement

xmlwriter_end_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::endElement -- xmlwriter_end_elementEnd current element

Descrierea

Stil obiect-orientat

public XMLWriter::endElement ( ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_end_element ( XMLWriter $writer ) : bool

Ends the current element.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0 writer expects an XMLWriter instance now; previously, a resource was expected.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top