XMLWriter::setIndentString

xmlwriter_set_indent_string

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::setIndentString -- xmlwriter_set_indent_stringSet string used for indenting

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::setIndentString ( string $indentString ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_set_indent_string ( resource $xmlwriter , string $indentString ) : bool

Sets the string which will be used to indent each element/attribute of the resulting xml.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

indentString

The indentation string.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top