XMLWriter::startAttributeNs

xmlwriter_start_attribute_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startAttributeNs -- xmlwriter_start_attribute_nsCreate start namespaced attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

public XMLWriter::startAttributeNs ( string|null $prefix , string $name , string|null $namespace ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_attribute_ns ( XMLWriter $writer , string|null $prefix , string $name , string|null $namespace ) : bool

Starts a namespaced attribute.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

prefix

The namespace prefix.

name

The attribute name.

namespace

The namespace URI. If namespace is null, the namespace declaration will be omitted.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
8.0.0 writer expects an XMLWriter instance now; previously, a resource was expected.
8.0.0 prefix is nullable now.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top