PHP Conference China 2020

XMLWriter::startAttributeNs

xmlwriter_start_attribute_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startAttributeNs -- xmlwriter_start_attribute_nsCreate start namespaced attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startAttributeNs ( string $prefix , string $name , string $uri ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri ) : bool

Starts a namespaced attribute.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

prefix

The namespace prefix.

name

The attribute name.

uri

The namespace URI.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top