The PHP Online Conference 2021

XMLWriter::startAttribute

xmlwriter_start_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startAttribute -- xmlwriter_start_attributeCreate start attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startAttribute ( string $name ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_attribute ( resource $xmlwriter , string $name ) : bool

Starts an attribute.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

name

The attribute name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Basic XMLWriter::startAttribute() Usage

<?php
$writer 
= new XMLWriter;
$writer->openURI('php://output');
$writer->startDocument('1.0''UTF-8');?>
$writer->startElement('element');
$writer->startAttribute('attribute');
$writer->text('value');
$writer->endAttribute();
$writer->endElement();
$writer->endDocument();

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<element attribute="value"/>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top