PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

XMLWriter::startCdata

xmlwriter_start_cdata

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startCdata -- xmlwriter_start_cdataCreate start CDATA tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startCdata ( void ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_cdata ( resource $xmlwriter ) : bool

Starts a CDATA.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top