The PHP Online Conference 2021

XMLWriter::startComment

xmlwriter_start_comment

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 1.0.0)

XMLWriter::startComment -- xmlwriter_start_commentCreate start comment

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startComment ( void ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_comment ( resource $xmlwriter ) : bool

Starts a comment.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top