The PHP Online Conference 2021

XMLWriter::startDocument

xmlwriter_start_document

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDocument -- xmlwriter_start_documentCreate document tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startDocument ([ string $version = 1.0 [, string $encoding = NULL [, string $standalone ]]] ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_document ( resource $xmlwriter [, string $version = 1.0 [, string $encoding = NULL [, string $standalone ]]] ) : bool

Starts a document.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

version

The version number of the document as part of the XML declaration.

encoding

The encoding of the document as part of the XML declaration.

standalone

yes or no.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top