XMLWriter::startDtd

xmlwriter_start_dtd

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDtd -- xmlwriter_start_dtdCreate start DTD tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startDtd ( string $qualifiedName [, string $publicId [, string $systemId ]] ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_dtd ( resource $xmlwriter , string $qualifiedName [, string $publicId [, string $systemId ]] ) : bool

Starts a DTD.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

qualifiedName

The qualified name of the document type to create.

publicId

The external subset public identifier.

systemId

The external subset system identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
joaner1206 at gmail dot com
8 years ago
If you will write a HTML document :

// $xml = new XMLWriter();  you know it and openURI()

<?php
// for HTML 5
$xml->startDTD('html');
// for XHTML 1.0
$xml->startDTD('html', '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN','http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'); // standards compliant

$xml->endDTD();
?>
it will be :
<!DOCTYPE html>
or    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN">

don't need to startDocument() .
To Top