XMLWriter::startDtd

xmlwriter_start_dtd

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDtd -- xmlwriter_start_dtdCreate start DTD tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startDtd ( string $qualifiedName [, string $publicId [, string $systemId ]] ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_dtd ( resource $xmlwriter , string $qualifiedName [, string $publicId [, string $systemId ]] ) : bool

Starts a DTD.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

qualifiedName

The qualified name of the document type to create.

publicId

The external subset public identifier.

systemId

The external subset system identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top