PHP Conference China 2020

XMLWriter::startPi

xmlwriter_start_pi

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startPi -- xmlwriter_start_piCreate start PI tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::startPi ( string $target ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_start_pi ( resource $xmlwriter , string $target ) : bool

Starts a processing instruction tag.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

target

The target of the processing instruction.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top