XMLWriter::writeAttributeNs

xmlwriter_write_attribute_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeAttributeNs -- xmlwriter_write_attribute_nsWrite full namespaced attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::writeAttributeNs ( string $prefix , string $name , string $uri , string $content ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_write_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri , string $content ) : bool

Writes a full namespaced attribute.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

prefix

The namespace prefix.

name

The attribute name.

uri

The namespace URI.

content

The attribute value.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top