XMLWriter::writeAttribute

xmlwriter_write_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeAttribute -- xmlwriter_write_attributeWrite full attribute

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::writeAttribute ( string $name , string $value ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_write_attribute ( resource $xmlwriter , string $name , string $value ) : bool

Writes a full attribute.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

name

The name of the attribute.

value

The value of the attribute.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Intermixing Sub-elements and Attributes

If writing sub-elements and attributes is intermixed, any attempt to write attributes after the first sub-element will fail and return false.

<?php
$xml 
= new XMLWriter();
$xml->openMemory();

$xml->startElement('element');
$xml->writeAttribute('attr1''0');
$xml->writeElement('subelem''0');
var_dump($xml->writeAttribute('attr2''0'));
$xml->endElement();

echo 
$xml->flush();
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)
<element attr1="0"><subelem>0</subelem></element>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top