The PHP Online Conference 2021

XMLWriter::writeCdata

xmlwriter_write_cdata

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeCdata -- xmlwriter_write_cdataWrite full CDATA tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::writeCdata ( string $content ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_write_cdata ( resource $xmlwriter , string $content ) : bool

Writes a full CDATA.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

content

The contents of the CDATA.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Basic xmlwriter_write_cdata() Usage

<?php
// set up the document
$xml = new XmlWriter();
$xml->openMemory();
$xml->setIndent(true);
$xml->startDocument('1.0''UTF-8');
$xml->startElement('mydoc');
$xml->startElement('myele');

// CData output
$xml->startElement('mycdataelement');
$xml->writeCData("text for inclusion as CData");
$xml->endElement();

// end the document and output
$xml->endElement();
$xml->endElement();
echo 
$xml->outputMemory(true);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

<mydoc>
 <myele>
  <mycdataelement><![CDATA[text for inclusion as CData]​]></mycdataelement>
 </myele>
</mydoc>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top