The PHP Online Conference 2021

XMLWriter::writeDtdElement

xmlwriter_write_dtd_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtdElement -- xmlwriter_write_dtd_elementWrite full DTD element tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::writeDtdElement ( string $name , string $content ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_write_dtd_element ( resource $xmlwriter , string $name , string $content ) : bool

Writes a full DTD element.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

name

The name of the DTD element.

content

The content of the element.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top