PHP 7.4.9 Released!

GearmanClient::addTaskHighBackground

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::addTaskHighBackgroundAdd a high priority background task to be run in parallel

Descrierea

public GearmanClient::addTaskHighBackground ( string $function_name , string $workload [, mixed &$context [, string $unique ]] ) : GearmanTask

Adds a high priority background task to be run in parallel with other tasks. Call this method for all the tasks to be run in parallel, then call GearmanClient::runTasks() to perform the work. Tasks with a high priority will be selected from the queue before those of normal or low priority.

Parametri

function_name

O funcție înregistrată pe care trebuie să o execute serverul executor

workload

Datele serializate pentru a fi procesate

context

Contextul aplicației pentru a fi asociat cu o sarcină

unique

Un ID unical utilizat pentru a identifica o anumită sarcină

Valorile întoarse

A GearmanTask object or FALSE if the task could not be added.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top