GearmanClient::doLowBackground

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::doLowBackgroundRun a low priority task in the background

Descrierea

public GearmanClient::doLowBackground ( string $function_name , string $workload [, string $unique ] ) : string

Runs a low priority task in the background, returning a job handle which can be used to get the status of the running task. Normal and high priority tasks take precedence over low priority tasks in the job queue.

Parametri

function_name

O funcție înregistrată pe care trebuie să o execute serverul executor

workload

Datele serializate pentru a fi procesate

unique

Un ID unical utilizat pentru a identifica o anumită sarcină

Valorile întoarse

The job handle for the submitted task.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top