PHPKonf 2020 Online

GearmanClient::setClientCallback

(PECL gearman <= 0.5.0)

GearmanClient::setClientCallbackCallback function when there is a data packet for a task (deprecated)

Descrierea

public GearmanClient::setClientCallback ( callable $callback ) : void

Sets the callback function for accepting data packets for a task. The callback function should take a single argument, a GearmanTask object.

Notă:

This method has been replaced by GearmanClient::setDataCallback() in the 0.6.0 release of the Gearman extension.

Parametri

callback

A function or method to call

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top