GearmanClient::setExceptionCallback

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::setExceptionCallbackSet a callback for worker exceptions

Descrierea

public GearmanClient::setExceptionCallback ( callable $callback ) : bool

Specifies a function to call when a worker for a task sends an exception.

Parametri

callback

Function to call when the worker throws an exception

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top