PHP 7.3.14 Released

GearmanClient::setFailCallback

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::setFailCallbackSet callback for job failure

Descrierea

public GearmanClient::setFailCallback ( callable $callback ) : bool

Sets the callback function to be used when a task does not complete successfully. The function should accept a single argument, a GearmanTask object.

Parametri

callback

A function to call

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top