PHP 7.4.12 Released!

GearmanJob::complete

(PECL gearman <= 0.5.0)

GearmanJob::completeSend the result and complete status (deprecated)

Descrierea

public GearmanJob::complete ( string $result ) : bool

Sends result data and the complete status update for this job.

Notă:

This method has been replaced by GearmanJob::sendComplete() in the 0.6.0 release of the Gearman extension.

Parametri

result

Serialized result data.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top