PHPKonf 2020 Online

GearmanJob::sendException

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendExceptionSend exception for running job (exception)

Descrierea

public GearmanJob::sendException ( string $exception ) : bool

Sends the supplied exception when this job is running.

Parametri

exception

An exception description.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top