PHP 8.0.0 Release Candidate 1 available for testing

GearmanJob::sendWarning

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendWarningSend a warning

Descrierea

public GearmanJob::sendWarning ( string $warning ) : bool

Sends a warning for this job while it is running.

Parametri

warning

A warning message.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top