PHP 8.0.0 Released!

GearmanWorker::error

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanWorker::errorGet the last error encountered

Descrierea

public GearmanWorker::error ( ) : string

Returns an error string for the last error encountered.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

An error string.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top